مشارکت در فروش خدمات گردشگری - سفرسنجی

  • افزودن به علاقه‌مندی برای قیمت تماس بگیرید
  • افزودن به علاقه‌مندی 1,000,000 تومان
  • افزودن به علاقه‌مندی برای قیمت تماس بگیرید
  • افزودن به علاقه‌مندی برای قیمت تماس بگیرید
  • افزودن به علاقه‌مندی برای قیمت تماس بگیرید
  • افزودن به علاقه‌مندی برای قیمت تماس بگیرید
  • مشارکت در فروش خدمات گردشگری
    در این قسمت از وبسایت سفرسنجی خدمات گردشگری آگهی و معرفی میشوند که، دیگران میتوانید در ازای معرفی مسافر برای این تورها و یا ارائه مسافر به اقامتگاه ها یا مشارکت در فروش خدمات گردشگری درصدی از فروش یا مبلغ ثابتی (که در آگهی ذکر شده) را به عنوان معرف دریافت کنند. (این قسمت در حال حاضر به صورت آزمایشی در حال اجرا است، و در آینده تکمیل خواهد شد.) در صورتی که سوالی دارید با پشتیبانی سفرسنجی در میان بگذارید: 09352246226 @safarsanji_support